1Ε/2017

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 1Ε/2017 για προσλήψεις στη Ρ.Α.Λ. στο asep.gr

Θέσεις εργασίας Το ΑΣΕΠ έκανε γνωστό πως εκδόθηκε η 1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Περισσότερα »