7Κ/2016

ΑΣΕΠ 7Κ/2016: Προσωρινά αποτελέσματα για 348 θέσεις

ΑΣΕΠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 7Κ/2016: Στη δημοσιότητα τα προσωρινά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Γνωστά έγιναν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 7Κ/2016: Εκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων για 348 θέσεις

ΑΣΕΠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ- 7K/2016: Αποτελέσματα

ΑΣΕΠ προκήρυξη: Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα »

WWW.ASEP.GR-Προκήρυξη 7Κ/2016: Δείτε πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν!

Θέσεις εργασίας Στοιχεία για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για την προκήρυξη 7Κ/2016 έδωσε το ΑΣΕΠ και σύμφωνα με αυτά 36.201 συμπλήρωσαν τη φόρμα για τις 1.666 θέσεις στο χώρο της υγείας.

Περισσότερα »