ΕΣΠΑ: Παράταση έως 31 Ιουλίου για υποβολή σχεδίων

Loading...


ΕΣΠΑ: Προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2017 για επενδυτές που τα επενδυτικά τους σχέδια τους υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13 και βαίνουν προς ολοκλήρωση, προβλέπει υπουργική τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα τροποποιείται για τις μελλοντικές επενδύσεις και η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων και θεωρούνται εκτελεστέα, υπό προϋποθέσεις, έργα που έχουν ολοκληρωθεί άνω του 75% ή κι άνω του 50%.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, στο νομοσχέδιο του υφυπουργείου Αθλητισμού στη Βουλή, κι οι επενδυτές, που ήδη έχουν ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των έργων, καλούνται να καταθέσουν και τα υπόλοιπα παραστατικά. Η τροπολογία καίτοι ασαφής, στα τέσσερα βασικά σημεία της:

*Προβλέπει νέα προθεσμία, για τους επενδυτές, όχι για την υλοποίηση αλλά για τα παραστατικά δαπανών έως τις 31 Ιουλίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία πάντως για όσες επιχειρήσεις είχαν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης είναι ως τις 30 Ιουνίου 2018.

*Αλλάζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων για τις επενδύσεις και για τους ελέγχους πληρότητας και νομιμότητας.

*Προβλέπει για έργα που δεν ολοκληρώθηκαν αλλά ολοκληρώθηκε μεγάλο μέρος της συνολικής επένδυσης, άνω του 50% να μπορούν να θεωρηθούν ως εκτελεστέα και να πληρωθεί το κομμάτι που τους αναλογεί

*Φέρνει αλλαγές υπέρ των επενδυτών και για τα μικρά φωτοβολταϊκά

Διαβάστε επίσης:   eetaa.gr- ΕΕΤΑΑ: Αποτελέσματα παιδικοί σταθμοί-ΕΣΠΑ

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη τροπολογία, κατά τον αναπληρωτή υπουργό, έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προθεσμία σε επιχειρήσεις, που είχαν ήδη ενταχθεί στο νόμο 3908/11 (Α’ 8) τις χρονιές 2013 και 2014 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους οριζόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για τα αντίστοιχα έργα που είχαν υπαχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 είχε οριστεί ημερομηνία η 30ή Ιουνίου 2017.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά εντός της ίδιας προθεσμίας, που προβλέπεται για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και της συνημμένης συγκεντρωτικής κατάστασης των παραστατικών έως τις 31 Ιουλίου.

Ανολοκλήρωτα έργα

Το πιο σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης,σύμφωνα με το ypaithros.gr, είναι ότι προβλέπει πως έργα, που δεν ολοκληρώθηκαν εξ ολοκλήρου αλλά ένα σημαντικό μέρος τους, άνω του 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, να ολοκληρώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τις ΑΠΕ

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται ότι θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό της μείωσης που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης αλλά αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.

Σε ό, τι αφορά στους επενδυτές μικρών φωτοβολταϊκά και γενικότερα επενδύσεων για ΑΠΕ σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η μείωση της ισχύος για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ή της δυναμικότητας για λοιπά επενδυτικά σχέδια δεν υπερβαίνει το ποσοστό του άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη, του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης στην αρμόδια Αρχή.

  

loading...