ΟΓΑ: Επείγουσα ανακοίνωση ύστερα από λάθος σε ημερομηνία διαγωνισμού

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσε ο (www.oga.gr) εξαιτίας λάθους στην ημερομηνία διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Οργανισμού σε προηγούμενη ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους. Ενημερωθείτε εδώ για τη σωστή καταληκτική ημερομηνία.

Στην αριθ. 2/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του για την «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΓΑ για ένα έτος» με ΑΔΑΜ 17PROC006244357 2017-05-26 έγινε λάθος στην ημερομηνία!

Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 26/5/2017 (www.oga.gr), εκ παραδρομής αναγράφηκε ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η ημέρα ΤΡΙΤΗ αντί της ορθής ΤΕΤΑΡΤΗ.

Διαβάστε επίσης:   ΟΓΑ: Μεγάλη επιβάρυνση στους λογαριασμούς νερού

Ως εκ τούτου, η ορθή ημερομηνία και ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 7/6/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 11:00.

  

loading...