ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της Ενιαίας Ενίσχυσης

Loading...


: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) ζητά από τους παραγωγούς να ελέγχουν αν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν εμπλέκονται χωρικά στους αναρτημένους Δασικούς χάρτες.

Η διορία για την υποβολή των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2017.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Κατόπιν της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, έως τις 15 /06/2017, ενημερώνουμε τους παραγωγούς στις περιοχές των οποίων έγινε ανάρτηση Δασικών χαρτών να ελέγξουν εάν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν και δηλώνουν στην Αίτηση του έτους 2017 για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων, εμπλέκονται χωρικά στους αναρτημένους Δασικούς χάρτες.

Διαβάστε επίσης:   ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι τελευταίες πληρωμές ενισχύσεων ανά καθεστώς

Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συντείνει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο.

  

loading...