Μια γυναίκα που είναι «γενετικά αρσενικό»  έκανε δίδυμα, μετά από τρία χρόνια από την πρωτοποριακή θεραπεία.

Η νέα μητέρα μοιάζει με μια γυναίκα, αλλά έχει 95% αρσενικά χρωμοσώματα.

Αν και δεν έχει ωοθήκες οι γιατροί στην Ινδία ήταν σε θέση να την βοηθήσουν  να συλλάβει και να γεννήσει τα παιδιά μέσα από τη θεραπεία που βοήθησε στην ανάπτυξη της μήτρας.

«Αυτό είναι κάτι παρόμοιο με το ένα αρσενικό να κάνει δίδυμα,» ήταν τα λόγια του Sunil Jindal, ειδικού υπογονιμότητας υπευθύνου για την εν λόγω θεραπεία. .στους Times της Ινδίας

Η κατάσταση της μητέρας είναι γνωστή ως ΧΥ δυσγενεσία γονάδων. Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα έχει εξωτερικά χαρακτηριστικά των γυναικών, αλλά δεν έχει λειτουργικά ούτε γονάδες ούτε ωοθήκες, τα τα όργανα δηλαδή που είναι συνήθως απαραίτητα για την αναπαραγωγή,