Το φλαμανδόφωνο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (VUB) ανέφερε ότι έχει δέχτηκε «ειδική απειλή» για την πανεπιστημιούπολη του Etterbeek

  Η διοίκηση του πανεπσιτημίου συμβούλευσε τους μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να επιστρέψουν στην πανεπιστημιακά κτίρια αμέσως.