ΣτΕ: «Ναι» στα τατουάζ των ενστόλων αλλά υπό όρους

Loading...


Με τη δερματοστιξία και συγκεκριμένα με τα… τατουάζ των ένστολων έμελλε να ασχοληθεί για άλλη μια φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας .

Με τρεις νέες αποφάσεις του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ένστολοι μπορεί να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανή σημεία του σώματος τους καθώς και ότι η απεικόνιση τους δεν μπορεί να προκαλεί αλλά να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει για τους ενστόλους.

Με τις επίμαχες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τέσσερις ειδικούς φρουρούς οι οποίοι είχαν διαγραφεί από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν… δερματοστιξία, δηλαδή τατουάζ.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».

«Μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής», αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας καταλήγοντας στις επίμαχες αποφάσεις τους ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι προσφυγές των υποψηφίων ειδικών φρουρών και να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις των προσλήψεων τους.

  

loading...