Ντυμένοι για τον άλλο κόσμο: στρατιωτικές στολές που κόστισαν ζωές

Loading...


Τον 18ο αιώνα, οι ελιγμοί των στρατιωτικών μονάδων βασίζονταν στις συγχρονισμένες και εναρμονισμένες κινήσεις των ανδρών που τις αποτελούσαν. Ως εκ τούτου, σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επιβολή σκληρής και συχνά απάνθρωπης πειθαρχίας.

Στην μάχη, οι στρατιώτες έπρεπε να προχωρούν ευθυτενείς, με ομοιόμορφο βηματισμό και να μην χαλάνε τις γραμμές τους, οτιδήποτε κι αν γινόταν γύρω τους. Ακόμα και οι στολές είχαν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την εκτέλεση συγκεκριμένων μηχανικών κινήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

  

loading...