ΕΦΚΑ: Διορία μέχρι τις 31/7 στους έμμισθους δικηγόρους για τις ΑΠΔ

Loading...


: Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. (efka.gov.gr) σχετικά με την ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν. και την απεικόνιση των σχετικών στοιχείων στις Α.Π.Δ.

Εκτός των άλλων στη εγκύκλιο αναφέρονται και τα ακόλουθα:

■ Κατά την πρώτη υποβολή Α.Π.Δ. και συγκεκριμένα για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017 , 02/2017, 03/2017, 04/2017 και 05/2017 εφόσον οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή
ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. (έδρας του εργοδότη) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

■ Οι προαναφερθείσες Α.Π.Δ. πρέπει να υποβληθούν με τύπο δήλωσης:
– (01) – Κανονική, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για την ίδια μισθολογική περίοδο Α.Π.Δ. με απασχολούμενο προσωπικό ή
– (04) – Συμπληρωματική σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Διαβάστε επίσης:   ΕΦΚΑ: Μεγάλη απάτη με 80.000 ευρώ από υπαλλήλους- Ειδήσεις τώρα

■ Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ. θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

■ Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/07/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.
Ομοίως, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη πρέπει οίκοθεν να ακυρώσει ή να μειώσει κατά το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί την πράξη (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψει.

Τέλος, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για μισθολογικές περιόδους από 06/2017 είναι οι οριζόμενες με το Γενικό Έγγραφο Ε40/879/19.12.2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., γράφει το taxheaven.gr.

  

loading...