: Οριστικά έως τα τέλη του μήνα έχουν διορία οι να υποβάλουν τις ΑΠΔ της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου.

Αυτό έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) που δίνει προθεσμία μίας εβδομάδας για τακτοποίηση του θέματος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εμμίσθων δικηγόρων, μισθολογικών περιόδων από Ιανουάριο 2017 έως Ιούνιο 2017 λήγει την 31/07/2017 (σχετ. Εγκύκλιος:28/2017).