ΕΦΚΑ παράταση: Βγήκε η ανακοίνωση – Ποιους αφορά

Loading...


Το (efka.gov.gr) έκανε γνωστό πως δίδει έως τις 7 Απριλίου 2017 στους ασφαλισμένους με που εργοδότες τους θα πρέπει να τους δηλώσουν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις με στόχο τον επιμερισμό της .

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Διοίκηση του κατανοώντας τη διαδικασία προσαρμογής στο νέο τρόπο ασφάλισης, για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετ. Εγκ. 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα), αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 1/2017 και της αντίστοιχης καταβολής των εισφορών, ΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους, έως την Παρασκευή 7/4/2017.

Διαβάστε επίσης:   ΕΦΚΑ εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών : Online υπολογισμός OAEE

Επίσης, για τους εργοδότες που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνει την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/2017 & 2/2017, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, έως 28/4/2017.

Διαβάστε επίσης:   ΕΦΚΑ: On Line Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών OAEE

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).

είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φόρα.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής :

Διαβάστε επίσης:   Ο ΕΦΚΑ απαντά για τις εκκρεμείς συντάξεις και τα δημοσιεύματα- ΣΟΚ

ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως 31/3/2017,

ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως 13/4/2017.

Τέλος, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων παρατείνεται έως 28/4/2017.

Κράτα το

Κράτα το

  

loading...