Ηλεκτρονικό εισιτήριο: «Πράσινο φως» από την Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Γιώργος Νταλιάρης
Loading...


: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) μέσω επίσημης τοποθέτησης κάνει γνωστό πως από το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-πελατών και τονίζει πως ουδέποτε έθεσε θέμα απαγόρευσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Mε αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου για το ζήτημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, επισημαίνονται τα εξής:
Η Αρχή, κατόπιν συστηματικής συνεργασίας με εκπροσώπους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ), όπως άλλωστε προκύπτει από τις Γνωμοδοτήσεις υπ’ αρ. 1/2017 και
4/2017, γνωμοδότησε θετικά επί της τελικώς υποβληθείσας γνωστοποίησης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου).

Διαβάστε επίσης:   Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Ως πότε ισχύουν τα χάρτινα εισιτήρια και οι κάρτες

Ειδικότερα, όσον αφορά στη δυνατότητα ηλεκτρονικής -μέσω διαδικτύου- υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπως αυτή περιγράφεται στην ως άνω γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ, η Αρχή έκρινε, σύμφωνα με τη  Σκέψη 4, σελ. 14 της Γνωμοδότησης 4/2017, ότι αυτή «δεν προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων». Συνεπώς,
η Αρχή όχι μόνο δεν την απαγόρευσε, αλλά αντιθέτως την επέτρεψε ρητώς.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η Αρχή είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στην επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 19, παρ. 1, στοιχ. θ’ του ν. 2472/1997). Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή δεν δύναται να παρεμβαίνει στην υλοποίηση συστημάτων και στις επιχειρησιακές επιλογές, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου αρμοδιοτήτων της.

  

loading...