Κοινωνικός Τουρισμός 2017: Στο oaed.gr τα αποτελέσματα

Loading...


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του (oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες των διακιούχων ωφελουμένων για το .

Για το προσωρινό μητρώο δικαιούχων ωφελούμενων πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων
Σημείωση: Το αποτέλεσμα της μοριοδότησης της αίτησής σας μπορείτε να το δείτε και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατώντας εδώ.

Δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων.

Διαβάστε επίσης:   ΟΑΕΔ- Κοινωνικός Τουρισμός 2017: Έρχονται οι ανακοινώσεις των ονομάτων

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Αναγγελίας Άφιξης
Έντυπο Αναγγελίας Πρόωρης Αναχώρησης
Έντυπο Δήλωσης Αλλαγής Εκμεταλλευτή
Έντυπο Δήλωσης Μεταβολής Επιχείρησης
Έντυπο Δήλωσης Νέου Εκμεταλλευτή
Έντυπο Αίτησης Διαγραφής
Συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις Δικαιούχων-Ωφελουμένων
Σύμβαση Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017 (Ωφελούμενοι)
Σύμβαση Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017

  

loading...