:

:Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τον νέο ρόλο του (), μετά τη μεταβίβαση των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών υπηρεσιών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (), στον οποίο έχουν ενταχθεί όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο (ΟΓΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποστολή του είναι η χορήγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παροχών χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα και το επίδομα αλληλεγγύης σε ανασφάλιστα υπερήλικα άτομα καθώς και η χορήγηση, σε ανταποδοτική βάση, παροχών και υπηρεσιών, όπως είναι αυτές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Όργανα διοίκησης του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής. Στον ΟΓΑ προβλέπεται και θέση Υποδιοικητή ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με αποφάσεις του Διοικητή του ΟΓΑ.

Διαβάστε επίσης:   ΟΓΑ- Εισφορές: Η ρύθμιση σε 12 δόσεις- Δείτε αναλυτικά τη ρύθμιση

Όπως αναφέρει το capital.gr ο ΟΓΑ διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Διοικητή:
α) Διεύθυνση Επιθεώρησης & Ελέγχου
β) Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
γ) Τμήμα Στατιστικής και Μελετών
δ) Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Γενική Διεύθυνση Παροχών
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο στελεχώνεται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες

ΟΓΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΔΩ.