Πίνακες αναπληρωτών: Δείτε εδώ όλα τα ονόματα

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Πίνακες αναπληρωτών: Στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκονται οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν, αναλυτικά, όλα τα ονόματα και ενημερωθείτε για το αν είστε μέσα σε αυτούς που έχουν επιλεγεί.

Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΠΕ60-Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 – Δάσκαλοι

Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 – Δάσκαλοι

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ 5Κ/2016: Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ειδικότητες:

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί – ΕΑΕ

ΠΕ70 – Δάσκαλοι – ΕΑΕ

  

loading...