ΕΛΓΑ: online σύνδεση για όλους τους αγρότες

Loading...


Πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχονται δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛ.Γ.Α., μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του.

Στις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση επίσης οι συνεργάτες του οργανισμού (ανταποκριτές και οριοδείκτες) με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον .

Συγκεκριμένα εδώ προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α.

α) Βεβαίωση Αποδοχών Τακτικού / Εποχικού Προσωπικού

β) Βεβαίωση Αποδοχών Γεωτεχνικών Δημοσίου / Μελών Δ.Σ.

Διαβάστε επίσης:   ΟΓΑ-Εισφορές: Πως θα υπολογίζονται από 1-1-2017

ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛ.Γ.Α.

α) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική χρήση

β) Ασφαλιστική ενημερότητα

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.

δ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση

ε) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.

στ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.

ζ) Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α.

α) Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση

β) Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση

γ) Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α., χρησιμοποιείστε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Επίσης, για την έκδοση των ανωτέρω χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων ΕΛ.Γ.Α. μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Για την προστασία σας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης. Για να δείτε τι πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε και για να εντοπίσετε τυχών νεότερες εκδόσεις που διορθώνουν κενά ασφαλείας, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα.

 

  

loading...