ΥΠΟΙΚ: Πλεόνασμα 1,3 δισ. στο δίμηνο λόγω της στάσης πληρωμών !

Loading...


Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από τη μία τα αυξημένα έσοδα λόγω των φορολογικών υποχρεώσεων που έληγαν, από την άλλη η στάση πληρωμών σε παλαιότερες οφειλές, το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε όχι μόνο να καλύψει την αδυναμία είσπραξης ΦΠΑ αλλά και να εμφανίσει πλεόνασμα του Κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο της χρονιάς και μάλιστα πάνω από 1 δισ. ευρώ!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.321 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.038 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.238 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.065 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.622 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 961 εκατ. ευρώ ή 11,1 % έναντι του στόχου Προϋπολογισμού 2016.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.100 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 319 εκατ. ευρώ ή 4,1 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
Β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%,
Γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%,
Δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%.
Ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%,
ΣΤ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 14,3%
Β) Φόροι στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%,
Γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%,
Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
Ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 10,8%,
ΣΤ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 33 εκατ. ευρώ ή 38,2%,
Ζ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 16 εκατ. ευρώ ή 24,3%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (589 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.408 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

  

loading...