ΚΕΑ -Επίδομα Αλληλεγγύης: Το tilegrafima.gr επιβεβαιώθηκε-Στις 27/3 η πληρωμή

Loading...


Για άλλη μία φορά το επιβεβαιώθηκε αναφορικά με την έναρξη πληρωμής του . Όπως είχαμε προαναγγείλει-ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ– στις 27 Μαρτίου ξεκινάει η πληρωμή.

Διαβάστε επίσης:   ΚΕΑ-Πληρωμή: Την ερχόμενη εβδομάδα στους λογαριασμούς το keaprogram

ΚΕΑ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 31.014.459,76) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Μαρτίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 142.087 (εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων ογδόντα επτά). Valeur πίστωσης: 27/03/2017, στους δικαιούχους: 28/03/2017.»

 

  

loading...