ΚΕΑ-Keaprogram: Η πληρωμή της δόσης Αυγούστου

Γιώργος Νταλιάρης
Loading...


: Εγινε γνωστή η μέρα κατά την οποία θα γίνει η την πληρωμή των δικαιούχων για το (keaprogram.gr) της δόσης Αυγούστου 2017.

Ετσι, η Υπουργός, Εφη Αχτσιόγλου, ενέκρινε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (€ 61.738.385,51) προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 266.407 (διακόσιους εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιους επτά).

Διαβάστε επίσης:   Συντάξεις: Εξέλιξη-«βόμβα» για 120.000 αποστράτους

Η πληρωμή θα αρχίσει μετά το μεσημέρι της 24ης Αυγούστου 2017 και θα έχει ολοκληρωθεί έως την επόμενη μέρα.

  

loading...