ΚΕΑ-Keaprogram: Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου η πληρωμή της δόσης Νοεμβρίου

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


: Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς και στις κάρτες των δικαιούχων τα χρήματα για την πληρωμή της δόσης Νοεμβρίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (keaprogram.gr), όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εργασίας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (keaprogram.gr) για 270.325 (διακόσιους εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιους είκοσι πέντε) δικαιούχους. Η μεταφορά πίστωσης είναι συνολικά 60.479.676,89€ (εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) για την πληρωμή του προγράμματος.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους στις 28 Νοεμβρίου 2017.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ήταν ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Διαβάστε επίσης:   ΚΕΑ-keaprogram: Δύο τρόποι υποβολής αιτήσεων-Τελευταίες ειδήσεις

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

  

loading...