ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Loading...


Από την διαδικτυακή πύλη μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τους προσωρινούς πίνακες δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και αποκλειομένων

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 21.03.2017 και ώρα 08:00, μέχρι την 23.03.2017 και ώρα 23:59.

Να σημειωθεί ότι η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία μέχρι την 24.03.2017 και ώρα 13.00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

  

loading...