20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20 Αυγούστου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

20 Αυγούστου: Γιορτάζουν σήμερα: ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Ελντα, ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, ΣΑΜΟΥΗΛ Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα. Επίσης σήμερα είναι: Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών, Παγκόσμια Ημέρα Φάρων.

Περισσότερα »