29 ΚΡΑΤΗ

Αυτοαπασχολούμενοι- Εισφορές: Δείτε τι πληρώνουν σε 29 κράτη

Ασφαλιστικές εισφορές Για το νέο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας (σ.σ. ν. 4387/2016) έχει χυθεί πολύ μελάνι μέχρι στιγμής. Μέσα από την παρούσα ανάλυση δεν θα επικεντρωθούμε στην κριτική του νόμου αυτού (σ.σ. έχουμε αρθρογραφήσει επαρκώς για το εν λόγω ζήτημα, οπότε φρονούμε ότι παρέλκει κάθε άλλη αναφορά επ΄ αυτού), αλλά θα παραθέσουμε όσα ισχύουν σε 29 κράτη του κόσμου ...

Περισσότερα »