2Ε/2016

ΑΣΕΠ 2Ε/2016: Τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 2017: Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2016 (ΦΕΚ 9/03.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τριάντα (30) μελών, στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε (5) ετών.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ- 2Ε/2016: Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης

Θέσεις εργασίας Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2016 (ΦΕΚ 9/03. 11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., asep.gr) για την πλήρωση τριάντα (30) μελών, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία προκηρύχθηκε ως εξής: Τριάντα (30) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Νομικοί (με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις) ” [κωδικός θέσης: 10001].

Περισσότερα »