2ΕΓ/2016

ΑΣΕΠ 2017- 2ΕΓ/2016: Αναμόρφωση πινάκων για 571 θέσεις

ΑΣΕΠ θέσεις εργασίας Το ΑΣΕΠ (asep.gr) εξέδωσε του αναμορφωμένους πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων (άρθρο 38 του Ν.4369/2016 – ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016), τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από ...

Περισσότερα »