2Κ/2016 τώρα

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Κ/2016: Η ειδική πρακτική δοκιμασία

Θέσεις εργασίας Ειδήσεις: Το ΑΣΕΠ (asep.gr) έκανε γνωστό ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της εκτυπωτικής μηχανής και της διαδικασίας εκτύπωσης (προκ. 2Κ/2016 – ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).

Περισσότερα »