2Κ/2016

ΑΣΕΠ 2Κ/2016: Οριστικά αποτελέσματα για την Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 2017: Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριών (3) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ειδικοτήτων ΤΕ Γραφιστών και ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 2017- 2Κ/2016: Πότε θα γίνει η πρακτική εξέταση

ΑΣΕΠ 2017: Εγινε γνωστό από το ΑΣΕΠ (asep.gr) ότι προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας Τ.Ε. Γραφιστών, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού των προγραμμάτων ADOBE (Photoshop, InDesign, Illustrator) (προκ. 2Κ/2016 – ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 2017- 2Κ/2016: Οριστικός πίνακας επιτυχόντων για την Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 2017 Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δεκαεννέα (19) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ- 2Κ/2016: Οριστικά αποτελέσματα για την Τράπεζα της Ελλάδος

Θέσεις εργασίας Το ΑΣΕΠ (asep.gr) εξέδωσε σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότητας ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Κ/2016: Η ειδική πρακτική δοκιμασία

Θέσεις εργασίας Ειδήσεις: Το ΑΣΕΠ (asep.gr) έκανε γνωστό ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της εκτυπωτικής μηχανής και της διαδικασίας εκτύπωσης (προκ. 2Κ/2016 – ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).

Περισσότερα »