3Ε/2017

ΑΣΕΠ 3E/2017: Όλες οι πληροφορίες της νέας προκήρυξης

ΑΣΕΠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ (asep.gr) η 3E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 22/29-06-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 3E/2017: Στη δημοσιότητα νέα προκήρυξη

ΑΣΕΠ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ (asep.gr) η 3E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 22/29-06-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 3Ε/2017: Προσλήψεις στο ΑΣΕΠ – Οι θέσεις

ΑΣΕΠ Προκήρυξη: Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2017 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (asep.gr), που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Περισσότερα »