3Κ/2016

ΑΣΕΠ 3Κ/2016: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 3Κ/2016: Εκδόθηκαν σήμερα, Τρίτη 27 Ιουνίου, και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ 2017 – 3Κ/2016: Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων

ΑΣΕΠ 2017 Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ...

Περισσότερα »

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 3Κ/2016: Οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

ΑΣΕΠ 2017 Εκδόθηκαν εκ νέου από το ΑΣΕΠ (asep.gr), μετά την ανάκλησή τους από τις 28 Φεβρουαρίου 2017, εκδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Περισσότερα »