404 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Κ/2017: Αιτήσεις στο asep.gr για τις 404 προσλήψεις στα δικαστήρια

ΑΣΕΠ 1Κ/2017 –Θέσεις εργασίας asep.gr:Εκδόθηκε η 1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Περισσότερα »