4η Υ.ΠΕ

ΑΣΕΠ: Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

ΑΣΕΠ: Το ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι απεστάλησαν στην 4η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

Περισσότερα »