ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

22 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

22 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αναστάσιος, Αναστασία, Τάσος, Αναστάσης, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Τασούλα, Τασσώ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τίμα, Τίμη, Θέος, Θέα, Θέη. H 22α Ιανουαρίου είναι η 22η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο. Υπολείπονται 343 ημέρες (344 σε δίσεκτα έτη).

Περισσότερα »

21 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

21 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: ΑΓΝΗ Αγνή, Αγνούλα, ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ευγένιος, Ευγένης, ΜΑΞΙΜΟΣ Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, ΝΕΟΦΥΤΟΣ Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα. Επίσης σήμερα είναι: Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού.

Περισσότερα »

19 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

19 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: ΕΥΦΡΑΣΙΑ Ευφρασία, Ευφρασίτσα, ΜΑΚΑΡΙΟΣ Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα. H 19η Ιανουαρίου είναι η 19η μέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο. Υπολείπονται 347 μέρες (348 σε δίσεκτα έτη).

Περισσότερα »

18 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

18 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασία, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σια, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αθανάσιος, Αθανασία, Θανάσης, Νάσια, Νάνσυ, Νάσος, Θανάσος, Θανασάκης, Σάκης, Θάνος, Θανασία, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, ΘΑΝΑΣΗΣ Θανάσης, Αθανάσιος, Νάσος, Θανάσος, Θανασάκης, Σάκης, Θάνος, ΘΕΟΔΟΥΛΑ Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεόδουλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεο, ΚΥΡΙΛΛΟΣ Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη.

Περισσότερα »

17 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

17 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: ΑΝΤΩΝΙΑ Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντώνιος, Αντώνης, Αντώνας, Τόνης, Τόνυ, Αντωνάκος, Νάκος, Αντωνάκης, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης. Επίσης σήμερα είναι: Διεθνής Ημέρα Ιταλικής Κουζίνας.

Περισσότερα »

16 Ιανουαρίου: Γιορτή σήμερα, γεγονότα… σαν σήμερα

16 Ιανουαρίου: Γιορτάζουν σήμερα: Δάνακτος του αναγνώστου, εξ Αυλώνας Βορείου Ηπείρου. H 16η Ιανουαρίου είναι η 16η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο. Υπολείπονται 349 ημέρες (350 σε δίσεκτα έτη).

Περισσότερα »