ΑΣΕΠ 2Ε/2017: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη προς δημοσίευση

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Ενημερωθείτε αναλυτικά για την προκήρυξη 2Ε/2017 του (www.asep.gr) η οποία, όπως έγινε γνωστό, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορά την πλήρωση συνολικά οκτώ (8) θέσεων και ειδικότερα :

– Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

– Μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα επί θητεία για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. και

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ: Πλήθος αιτήσεων για την προκήρυξη 6K/2017 στο asep.gr

– Μιας (1) θέσης Ιατρού – Ελεγκτή με 3ετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

  

loading...