ΑΣΕΠ: Προσωρινοί Πίνακες αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Loading...


ΑΣΕΠ 2017: Το ΑΣΕΠ (asep.gr) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ 73 Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2017-2018, καταρτίστηκαν, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/2017) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ 73.

Εχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://e-aitisi.sch.gr), ως κατωτέρω:

α) Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών Με Μόρια (Προϋπηρεσίας)
β) Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών Χωρίς Μόρια

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο από 03/06/2017, ημέρα Σάββατο, έως και 07/06/2017, ημέρα Τετάρτη, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ 5Κ/2017: Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 257 θέσεις εργασίας

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

  

loading...