Κοινωφελής εργασία- ΟΑΕΔ: Η β´ φάση ενόψει- Δικαιούχοι

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις 6.788 νέες προσλήψεις που ετοιμάζεται να προκηρύξει ο (www.oaed.gr) στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους αλλά και στα εγγειοβελτιωτικά έργα, με σκοπό να καταπολεμηθεί η υψηλή ανεργία.

News: Ουσιαστικά μιλάμε για τη β’ φάση της το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος Σεπτεμβρίου με 6.317 ωφελούμενους ανέργους εγγεγραμμένους του .

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.

Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ.

Διαβάστε επίσης:   Προσλήψεις - Θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΑΕΔ, Φυλακές και Μουσεία

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του , και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του , μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του , μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του , για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του άνω των 29 ετών

-εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του , δικαιούχοι του , πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Επανένταξη ανέργων

Επιπροσθέτως, λίγο αργότερα, αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (νέα γενιά κοινωφελούς εργασίας) σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

Το πρόγραμμα αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου, θα προσφέρει εργασία σε 471 ωφελούμενους και στοχεύει στους ανέργους που βρίσκονται χωρίς δουλειά άνω των 12 μηνών και μπορούν να εργαστούν στα εγγειοβελτιωτικά έργα.

  

loading...