Α-Energy Investments: Την 6 Φεβρουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, θα πραγματοποιηθεί το φόρουμ της πρωτοβουλίας A-Energy Investments – Επενδυτική Πρωτοβουλία, με θέμα «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ– ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ».

Την πρωτοβουλίοα θα τιμήσουν με την παρουσία τους κορυφαίοι εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων και ευρωπαϊκών οργανισμών, του ΤΕΕ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, του ΚΑΠΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.

Στόχος της εκδήλωσης, είναι, η πρακτική εξειδίκευση των πιο σημαντικών θεμάτων που συνδέονται με την άμεση υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον τομέα του υπαίθριου φωτισμού ως κατεξοχήν ώριμο τομέα να υποδεχθεί τέτοιες δράσεις σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Η εκδήλωση, εξειδικεύεται σε θέματα που διευκολύνουν την υλοποίηση τέτοιων δράσεων όπως τεχνικά πρότυπα, προτυποποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών, μελετητική και τεχνική ωρίμανση έργων, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εναλλακτική χρηματοδότηση/ ΣΔΙΤ.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι θα παρουσιαστεί η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για τον οδοφωτισμό, καθώς επίσης τα συνοπτικά συμπεράσματα του πρόσφατου επενδυτικού φόρουμ της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Energy Investments «Eξοικονόμηση Ενέργειας : Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα», 14 Νοεμβρίου 2017, ξενοδοχείο Caravel (πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα), της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων. Το φόρουμ, παρακολούθησαν 260 στελέχη των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:
Γιώργος Σιδερής, Επιστημονικός  συνεργάτης, Ρ. Ζορμπά και Α. Τσίρμπα, Υπεύθυνες Επικοινωνίας και Οργάνωσης, Τ: 210 6912183 | 210 6912505, e-mail:  οffice.aenergy@gmail.com | info@a-energy.gr www.a-energy.gr