Γράφει ο Νίκος Κούτρικας
Είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις που έχουν κάνει οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα, τα καλυμμένα ομόλογα. Όσες εκδώσεις έχουν πάρει «σάρκα και οστά» μέχρι σήμερα από τις Ελληνικές τράπεζες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τους επενδυτές και υπερκαλύπτονται και με το παραπάνω σε ζήτηση προσφέροντας έτσι πρόσθετη ρευστότητα σε αυτές.

Η Alpha Bank σημείωσε υπερκάλυψη πέντε φορές για το καλυμμένο ομόλογο της αφού η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές ενώ ισχυροποιείται περαιτέρω η παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές όπως τονίζει ο CEO, Δ. Μαντζούνης.

Πιο αναλυτικά:
Η Alpha εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.

Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).

Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος CEO της Alpha Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

“Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές.

Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος”.