Για να μπορείτε να προβάλετε ένα ή παραπάνω banner μας, στην ιστοσελίδα σας, ενσωματώστε τον αντίστοιχο κώδικα που βλέπετε παρακάτω.

Banner 300 x 250

Banner Tilegrafima 300x250.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til3/Banner Tilegrafima 300×250.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 645 x 100

Tilegrafima 645x102.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til3/Tilegrafima 645×102.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 400 x 100

tilegrafima  100 x 400.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til5/tilegrafima 100×400.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 200 x 100

tilegrafima 100 x 200.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til5/tilegrafima 100×200.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 300 x 100

tilegrafima  100 x 300.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til5/tilegrafima 100×300.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 300 x 300

tilegrafima  300 x 300.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til5/tilegrafima 300×300.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>

 

Banner 200 x 200

tilegrafima  200 x 200.png

<a href=»https://www.tilegrafima.gr» target=»_blank»><img src=»http://www.tilegrafima.gr/images/til5/tilegrafima 200×200.png»  alt=»www.tilegrafima.gr» border=»0″></a>